Arbetet är i full gång med att installera laddplatser för el- och laddhybrid-bilar. Arbetet beräknas vara klart den 1 oktober i år. Ni som anmält intresse för laddplats kommer att få en plats och kommer att få information i god tid inför flytt till den nya parkerings-/garageplatsen. Det finns fortfarande lediga platser som du som är intresserad kan boka. Vad gäller garageplatser så har styrelsen har beslutat om att införa två olika köer, en för garageplats med laddplats och en utan.

Om du vill ställa dig i kö för garageplats eller anmäla intresse för laddstolpe kontakta Solhagas reception.

Om du har frågor kring laddplatser kontakta Nils Edwertz 076-1950364

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse