Vid sidan av varje sophus på inre parkeringen finns tillgång till ett eluttag om du behov av att dammsuga ur ditt fordon. Du behöver gå in i sophuset för att sätta igång timern så har du el i en timme. Det har hänt att jordfelsbrytaren under locket i uttaget slår ifrån och då fungerar den inte. Säkerställ därför att den är inte har löst ut, innan du kontaktar felanmälan.