P.g.a. underhållsarbete i undercentralen kommer strömmen vara bruten följande dagar och tider:

Ledgränd udda, måndag 19 juni kl. 08.00-12.00
Ledgränd jämna, måndag 19 juni kl. 12.00-16.00
Stolpgränd jämna, tisdag 20 juni kl. 07.00-11.00
Stolpgränd udda, tisdag 20 juni kl. 11.00-15.00
Stödjegränd jämna, måndag 26 juni kl. 07.00-11.00
Stödjegränd udda, måndag 26 juni kl. 11.00-15.00

Hälsningar
El & Tele i Nerike AB