Comhem åtgärdar just nu ett fel i vårt nät som påverkar bredbands- och telefonitjänsten. Felet visar sig som korta avbrott. Felet beräknas vara åtgärdat: 2018-10-25 kl. 16:00

Hälsningar bovärdinnan