I hela Solhagaområdet är det är förbjudet att skjuta upp raketer och använda andra slags smällare. Dessa regler gäller varje dag året om!

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse