Med anledning av många frågor med stambytena så är det inte aktuellt  på ett par år. Med den stora kostnaden det innebär med detta så måste föreningen planera framåt och därav hyreshöjning med 1% from januari 2016.

I dagsläget har vi inte bestämt hur vi ska gå tillväga med stambytena. Men vi planerar givetvis så att det skall drabba den boende så lite som möjligt.  När det blir aktuellt så kommer det att gå ut utförlig information. Vi räknar med att det kommer ta över 5 år innan vi har gått runt hela området från den dagen vi startar.