På stämman förra året togs beslut på att föreningen ska ha ett gruppavtal för bredband. Efter en marknadsundersökning har vi nu tecknat ett gruppavtal med Tele2 som omfattar bredband (hastighet500/500), TV  och IP telefoni. Projektet kommer att starta när tjälen gått ur jorden och man kan börja gräva för att lägga fiber in till husen. Vi kommer att informera löpande under projektets gång och vi hoppas allt ska vara klart  under hösten 2024.
Det kan vara bra att undvika att skriva på ett långtidsavtal med en annan aktör än Tele 2 för att undvika att betala dubbelt. Utbudet på kanaler kommer att vara liknande vårt nuvarande gruppavtalsutbud.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse