På grund av väntande stora underhåll i våra fastigheter, bland annat stambyten och asfaltering så har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 1,0%.

Med vänliga hälsningar
Brf Solhagas styrelse