kl. 7.00-13.00 är det stängt p.g.a. personalutbildning.
Vid akuta ärenden ring till AVARN Security tfn: 019-27 07 03.
Vid icke akuta ärenden kan ni kontakta felanmälan via Solhagas hemsida: http://brfsolhaga.se/felanmalan/

Hälsningar
ServiceCenter Mälardalarna