Vi har personalutbildning och har därför stängt hela dagen.
Vid akuta ärenden ring till AVARN Security tfn: 019-27 07 03
Vid icke akuta ärenden kan ni kontakta felanmälan via Solhagas hemsida: http://brfsolhaga.se/felanmalan/

Hälsningar
HSB MälarDalarnas ServiceCenter