Stänger vi kl. 13.00

Har ni en felanmälan som är akut, ring till AVARN Security tfn: 019-27 07 03.
Vid icke akuta ärenden kan ni kontakta felanmälan via Solhagas hemsida: http://brfsolhaga.se/felanmalan/

Hälsningar
HSB MälarDalarna