Alla har nu fått en folder i brevlådan innehållande bl.a.

  • Kallelse till årsstämman
  • Dagordning till årsstämman
  • Verksamhetsberättelse
  • Årsredovisning
  • Valberedningens förslag
  • Motioner och styrelsens förslag på svar

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen.  Att sköta den löpande förvaltningen av en föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande

Vi välkomnar alla och hoppas på en stor uppslutning till föreningsstämman.

Efter stämman
Någon/några veckor efter stämman sätts stämmoprotokollet upp på anslagstavlan i varje trapphus. Detta protokoll kommer endast innehålla motionsnummer och en sammanfattning av motionen/motionerna samt stämmans svar. För att se de fullständiga motioner så får man titta i foldern som ni nu fått i brevlådan.