Det har inkommit en del frågor och protester mot att sätta upp parkeringsautomater på gästparkeringarna sedan informationen gick ut i december.

Styrelsen ser därför att det är en lämplig fråga att ta upp vid årsstämman i maj. Ett informationsblad kommer att delas ut till alla medlemmar med mer information i brevlådan inom några dagar.