Som säkert de flesta vet så har det varit stora problem med motorvärmarna i området. Bakom kulisserna har vi jobbat hårt med att få hjälp med att få detta att fungera en gång för alla då det skapar mycket irritation när det inte fungerar som det ska.
ElOnDemand är det företag som nu kommer att hjälpa oss att komma till rätta med problemen.

Vi står nu i ett läge där de arbetar med att återställa källkoden till mjukvaran för att kunna återupprätta kommunikationen med servern som gått förlorad så att ni kan börja använda motorvärmarna på rätt sätt igen. Detta är ett arbete som kräver stor manuell handpåläggning. Samtidigt jobbar de med att se till att alla stolpar renoveras så att ni kan använda dessa till hösten/vintern.
I dagsläget är strömmen tillslagen konstant på de stolpar de åtgärdat. Ingen debitering per användare kan ske på någon stolpe p.g.a servern inte längre finns.

Det som kommer att ske framöver är följande:
ElOnDemand kommer att se till att alla MV fungerar i god tid innan nästa säsong. De har redan varit på plats för att okulärbesiktiga MV och har åtgärdat flertalet av dem. Detta jobbar de med kontinuerligt och ni kommer att se dem i området framöver.
Ny källkod (Hemsidan) skapas och alla användaruppgifter måste läggas in för hand.
Nya taggar kommer att programmeras, vilket sker så fort vi har servern och mjukvaran i drift. De taggar som fungerar nu är de som har stolpar som inte blivit nollade.
Det innebär att borttappade taggar inte kan ersättas eller nya användare programmeras innan servern har satts i drift.
Det kommer att vara nödvändigt för oss att stänga ner alla motorvärmarna under en tid för att kunna utföra service och reparationer.
Detta kommer att ske under perioden juli-augusti.
Om du har några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till ElOnDemand. Du når dem på mail: support@elondemand.se och 0708 – 47 80 48 Erika Lilja.
De kommer fortlöpande informera oss om deras pågående arbete för att säkerställa funktionen i era motorvärmare.