Uppdatering, 2016-06-27
Carportbygget påbörjas först måndagen den 18 juli.

Ursprungsnyhet, skriven 2016-06-14
Runt midsommar kommer vår entreprenör PTM att sätta spaden i marken för att påbörja byggnationen av den nya efterfrågade carporten.

Arbetet kommer till viss del bli störande för er som bor efter Stolpgränd 4-22, främst med ökad bilåkning med större fordon. Även era besökare kommer att bli hänvisade till besöksparkeringarna på Stolpgränd udda samt till Karlslunds IP parkering.

Ni som har parkering 5301-5314
Kommer under denna period att få flytta på era bilar till besöksparkeringarna. Tillfälliga skyltar kommer att sättas upp märkt med parkeringsnummer 5301-5314.

Observera. Ni kommer inte att ha en fast plats utan ni får använda dessa 14 besöksparkeringar på Stolpgränd jämna fritt. När carporten är klar flyttas parkeringarna 5308-5314 permanent till en ny parkering (se bifogad ritning).

Länk till ritningarna (pdf)

Parkeringarna 5301-5307 får tillbaka sina parkeringar efter avslutad entreprenad.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som kan uppstå i samband med Carportsbyggnationen.

Med vänliga hälsningar
Styrelse Brf Solhaga