Vid årets stämma godkändes en motion för att minska antalet klotlönnar i vissa alléer.
Besiktning är gjord och de träd som inte är friska håller HSB nu på att ta ner på Stödjegränd udda.
På Ledgränd är arbetet redan utfört.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse