På grund av en kulvertläcka kan det påverka värmen inomhus på Ledgränd 14-38. Läckan finns intill huset och det krävs att man gräver för att komma åt att laga läckan.

Läckan skall vara lagad inom 2 veckor. Kontakta felanmälan om ni behöver låna ett värmeelement.