Angående laddstolpar till elbilar och ladd hybrider.
Vi fick inte bygglov för att göra fler parkeringar med laddstolpar. Motiveringen från Örebros byggnadsnämnd är att vi har för många parkeringar i Solhaga.
I Solhaga har vi 1,1 parkeringar per lägenhet riktlinjen för Örebros ytterområden är 0,8 parkeringar per lägenhet.

Men vi får sätta upp laddstolpar på befintliga parkeringar utan bygglov. Ibland får man ta ett steg bakåt för att komma framåt.
På parkeringarna med el räcker inte kablarna till för att ladda bilar. Vi kommer att undersöka var det är lämpligt att sätta upp laddstolpar.
Ni som önskar att kunna ladda bilen skicka ett mail till solhagasreception@gmail.com med namn och adress så vi vet hur stort behovet är.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse