Är att brandkåren har godkänt att vi får montera laddplatser i garagen.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse