Är att brandkåren har godkänt att vi får montera laddstolpar i garagen.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse