Kom med i ett glatt gäng som ordnar majbrasa varje år!
Är du intresserad? Hör av dig till bovärdinnan tfn: 019- 27 00 44 e-post: solhagagarden@comhem.se
Ersättning utgår.

Hälsningar
Lars Dahlström
sammankallande Majbrasekommittén