Stödjegränd jämna har ett mindre läckage på värmesystemet som kan medföra att temperaturen inomhus kan svänga något. Personal är på plats för att åtgärda läckan.

Uppdatering 2016-01-27:
Elementen kan låta mer än vanligt då vattnet kommer och går i systemet.