Tills stämman kom 87 stycken, bra uppslutning tycker jag. Det blev många frågor och svar, delvis blev det lite hete diskussioner men det är ju så det ska vara på en stämma. De flesta frågorna handlade om bommarna och låssystemet, även låssystemet till entréerna. Men vi redde ut alla frågor till slut.

Till sist vill jag tacka alla för ett bra jobb som jobbade under stämman. Naturligtvis vill jag även tacka vår stämmoordförande Marian Moberg Gallstad. Vill passa på att önska alla en skön och trevlig sommar!

Ordförande Börje Larsson