Vilket medfört att vissa i Solhaga är utan el. De arbetar med att åtgärda felet.

Hälsningar
Bovärdinnan