Från 1 december 2023 har du som medlem möjlighet att administrera detta på egen hand via tjänsten ”HSB Köhantering”. Det är en automatiserad hantering av köer till uthyrning av p-plats, garage, carport mm. Detta gör det möjligt för dig att själv anmäla intresse och administrera din köplats samt pågående sidoavtal. Du har fått information i din brevlåda, som även finns tillgänglig under Boende – Trycksaker – Lägenhetspärm

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse