BRF Solhaga anlitar AVARN Security både som parkeringsvakter och för övervakning av området. Om du ser felparkerade fordon, garagedörrar öppna, akuta fel eller behöver nå dem i störningsärenden så är det samma telefonnummer.
Kontaktlistor i trapphus kommer att rättas efter stämman.

För att kontakta Avarn Security ring 021-31 45 60.

Hälsningar Solhagas styrelse