Vattnet kommer att stängas av dagtid för reparation tills arbetet är klart. Kom ihåg att fylla på vatten inför avbrottet.

När vi vet vilken tid vattnet stängs av meddelas det på hemsidan.

Vänliga hälsningar 
Styrelsen