Vi har tidigare informerat om att avgift för besökande skulle införas den 1 februari, men på grund av förseningar med anledning av COVID-19 har skyltfabriken inte kunnat leverera. Under förutsättning att vi nu får skyltarna som planerat, vi hade hoppats att vara klara den 1 mars. Tyvärr så är automaterna ännu inte i bruk. När allt är klart så kommer tejpen att tas bort från skyltarna och säckarna över automaterna att tas bort.
När det är gjort, vänligen informera dina gäster så att de undviker att få felparkeringsavgift.

Ytterligare information:
– Boende får stå på gästparkeringarna under förutsättning att besöksavgiften är betald.
– Hemtjänsten, hemsjukvården och handikapparkeringarna är undantagna från att betala avgiften.
– Det går att betala med kort, appen Easypark och sms-betalning. Ingen kontant betalning på grund av stöldrisken.
– Du kan ladda hem appen redan nu http://app.easypark.net/, eller via App Store eller Google Play. För sms-parkering följ instruktionerna på skylten och sms:a till 010-333 44 00.
– Parkeringsautomaterna är placerade i början av Stödjegränd, Stolpgränd och mitt på Solursgränd.

Parkeringsavgift besökare
2 kr/timme
20 kr/dygn
200 kr/månad

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse