Efter stor majoritet poströstade stämman 2020 för förslaget att införa avgift på besöksparkeringarna. Detta kommer att ske den 1 februari 2021, då skyltar och parkeringsautomater kommer att vara uppsatta och installerade. Parkeringsautomaterna kommer att placeras i början av Stödjegränd, Stolpgränd och mitt på Solursgränd.
De parkeringsautomater, som står vid dagiset Fasanen och Strömstaren kommer att flyttas. Parkeringen vid Fasanen kommer att bli förhyrda parkeringar. Det kommer även vara möjligt att använda en app för betalning.
Att införa parkeringsavgift kommer att frigöra gästparkeringar, som i dag är upptagna av firmabilar, pendlare m fl. alternativt att de får betala för att parkera.

Ekonomi
Kostnaden av de inköpta parkeringsautomaterna skrivs av på tio år, vilket innebär en kostnad på 2 040 kr/månad. Detta innebär att det räcker med 11 dygnsparkeringar för att täcka utgiften.
I jämförelse så förlorar föreningen idag potentiella intäkter på ca 10 400 kr/månad på outhyrda parkeringar. Parkeringsavgiften tillkommer föreningen och kommer att hjälpa till att betala underhåll och tomtgäldsavgift för marken.

Av inkomsterna från parkeringsavgifterna tillkommer 90% till Solhaga och 10 % till Avarn Security bl.a. för att täcka kostnader för appen. Felparkeringsavgifterna tillkommer Avarn Security, vilket kommer att motivera Avarn Security att kontrollera besöksparkeringarna och samtidigt bevaka vårt område.

Parkeringsavgift = 2 kr/timme, 20 kr/dygn eller 200 kr/månad

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse