Efter påfyllnad av poolen upptäcktes ett stort läckage runt om poolen till följd av att marken blev underminerad. Därför har det beslutats att tills vidare stänga hela poolområdet p.g.a. att skaderisken är mycket stor.
Vi beklagar det inträffade.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse