Problem med fåglar, våren 2018

Vid akuta problem med duvor i eller på balkongtaket? Ring Emil Bergström på telefonnummer: 070-512 97 60 så sätter han upp nät i skarven mellan balkongtaket och takfoten.
(arbetet med att sätta upp nät vid alla balkonger pågår för fullt i området)

Problem med mås, kråkor, duvor etc. på stora fastighetstaken? Ring HSB felanmälan 019-27 00 32

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse

Av | 2018-04-11T14:52:54+00:00 2018-04-12|Aktuellt|