Många tycker om att mata fåglar och gör det i gott syfte. Men man måste dock tänka på att:

  • Risken för störningar i omgivningen ökar vid matningen.
  • Fåglarna kan också föra med sig smitta till människor.

För att alla ska få en trevlig miljö utan skadedjur får man inte mata fåglar intill fastigheterna eller inne på gården.

Maten har dragit åt sig råttor och möss, men även större fåglar såsom duvor och måsar som orsakar problem med skrän och nedsmutsning i omgivningen. Endast en del av maten äts av upp fåglar, resten äts av råttor och möss. På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av smittspridning samt att de gärna söker sig inomhus när det är kallt, så är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av råttor och möss inom tätbebyggda områden. Detta betyder i praktiken att man inte skall mata fåglarna alls inom BRF Solhagas område.

Fastighetsägarens ansvar = BRF Solhaga

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret för att fågelmatning inte orsakar störningar i omgivningen. Fastighetsägaren har därför också rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatningen på de egna fastigheterna.

Det är alltså inte tillåtet att mata fåglar inne på gårdarna eller på altaner/balkonger! Detta på grund av de olägenheter som uppstår. Var vänlig respektera detta då sanering av skadedjur även drar på sig betydande onödiga extrakostnader för föreningen.

Papegojsjuka (smittar via fåglar)

Papegojsjuka orsakas av en bakterie (Chlamydophila psittaci) som finns i smittade fåglars avföring och är besläktad med bland annat twar. Sjukdomen kan orsaka andningsbesvär, feber och hosta, men kan behandlas med antibiotika. Det är ovanligt med dödsfall bland smittade människor. Våren 2013 avled dock en 75-årig man i Kronobergs län.

Vänliga Hälsningar
BRF Solhaga genom HSB Mälardalen