Nokas har köpt Avarn men Nokas-koncernen väljer att byta namn till Avarn Security under 2020. Sammanslagningen sker i omgångar fram till sommaren och beräknas vara helt klart till hösten 2020.
Det innebär att Nokas bilar med deras logotype eventuellt kommer att finnas i Solhaga när de utför sin bevakning.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse