Efter stämmobeslut och att behovet växer så har en arbetsgrupp inom styrelsen arbetat vidare med hur man kan sätta upp laddplatser med hänsyn till förutsättningarna som finns i Solhaga. Efter en genomgång med elektriker och annan expertis så är planen att sätt upp 4 platser på Stödgränd och Stolpgränd och 6 platser på Ledgränd.
Vissa parkeringsplatser är utsedda på yttre parkeringen och vissa på de inre med motorvärmare. För de med motorvärmare kan det kan lösas genom att byta kåpan, men antalet måste begränsas så det inte överbelastar el-nätet. Det går inte att ha både laddningsmöjlighet och motorvärmare på samma parkeringsplats.
Det finns möjlighet att sätta in laddplatser på tre platser i de norra garagelängorna, närmast el-centralerna. Detta kommer att byggas ut efter behov. Planerna är nu att komma igång med de första till midsommar.

Har ni frågor kontakta Nils Edwertz 076-19 50 364

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse