Tidsplanen var att allt skulle vara klart 1 oktober.
På grund av världsläget har några komponenter till våra laddplatser inte kommit. Vi vet tyvärr inte när laddplatserna kommer att komma i bruk.
Vi återkommer med information på hemsidan och anslagstavlor i trapphus.
Har ni frågor vänligen kontakta Nils Edwerts tfn: 076-19 50 364

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse