Solhagagårdens kontor är stängt fredagen, den 26 maj i och med Kristi Himmelfärdshelgen. Felanmälan kommer också att vara stängt men om du ringer 019-270032 får du alltid svarsval att vid akuta ärenden vidarekopplas till AVARN Security.

För ärenden som inte är akuta kan du alltid göra en felanmälan via Solhagas hemsida: http://brfsolhaga.se/felanmalan/

Hälsningar
Brf Solhaga