Med anledning av helgdag 26 maj – Kristi Himmelsfärdsdag är fredag 27 maj stängt.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse och HSB Mälardalarnas Servicecenter