Styrelsen har beslutat att skjuta upp stämman på obestämd tid. Tidigast datum som vi ser idag är under september månad. Tidpunkten kommer att bestämmas beroende på aktuellt läge, och då kommer kallelse gå ut på vanligt vis.
Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statens vädjan att göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. Som en del i detta skall inte större möten och sammankomster hållas. Det är även en demokratifråga att då så många som möjligt ska kunna medverka på stämman och delta vid röstning.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse