Inre fonden kan nu även användas vid byte av lägenhetscylinder, förrådscylinder och postfackscylinder om det saknas nycklar. Som vanligt fyller du i avsedd blankett som finns på hemsidan (länk till blanketten) eller hos bovärdinnan och lämnar in kvitto och blankett på Solhagagårdens expedition för att få ut pengar från fonden.

Styrelsen