Nu är det dags att röja i trapphusen, det som får finnas i trapphusen är:

  • Barnvagnar
  • Rullatorer

Dessa skall vara parkerade under trappen. Allt annat skall bort! Vi ber dig därför se över om du har något utöver detta i trapphuset och i så fall ställa detta i andra förvaringsutrymmen eller kastas. Kom ihåg att grovsopor skall till grovsopsutrymmet!

Vi kommer att gå igenom gränderna i etapper:

  • Ledgränd under v. 40
  • Stolpgränd under v. 42
  • Stödjegränd under v. 44

För mer information, se separat informationsblad som delas ut till ca tre veckor innan vi kommer till din gränd.

Styrelsen
BRF Solhaga