Kanalerna är för tillfälligt ur funktion (blev det innan påsk) p.g.a. av att en enhet har gått sönder.
Enheten är på lagning hos reparatör och väntas snarast åter.

Genom
Bovärdinnan Désirée Thell