Sedan de nya motorvärmarna installerats har vissa brister rapporterats som man nu rättar upp. Rättningen kommer installeras den 23 december. Två förtydligande behöver göras om funktionerna i programvaran:

  • Efter installationen kommer du kunna ändra din bokning via internet. Det går alltså inte att sätt upp en ny tid via internet, du måste först ha bokat vid stolpen.
  • Om du sätter upp ett veckoschema, så måste du göra en bekräftelse på din bokade avresetid vid stolpen så att den står i ”bokat” läge, inför nästa dag: 1.  Lägg på din tagg. 2. Välj uttag. 3. Bekräfta din avresetid.