För att få utbetalning år 2015 ur din inre fond måste underlag och kvitton/faktura vara Solhagagården tillhanda senast 2015-12-17. Uttag för inre fond inkomna efter 2015-12-17 utbetalas efter nyår.

Hälsningar bovärdinna Désirée Thell