Valborgsmässofirandet i Solhaga har varit en årlig tradition sedan 1972, så i år skulle vi fira 45 år, men kommunen har nu meddelat att eftersom brasan ligger på den vattentäkt som sträcker sig från Karlslunds herrgård och upp mot Karlslundskogen så får vi inte elda på marken.

Risken är enligt kommunen att sot och annan förorening kommer ner i grundvattnet. Eftersom det råder vattenbrist i Örebro kommun så kan det vara en bidragande orsak till beslutet. Detta innebär att Valborgsmässofirandet i Solhaga inte kommer att kunna hållas i år.

Det röda krysset på bilden visar platsen för brasan som ligger innanför ett vattenskyddsområde.

Med vänlig hälsning,
BRF Solhagas styrelse