Det har kommit till vår kännedom att försäljare som sålt tjänster har fått det att verka som att föreningen eller styrelsen på något sätt stått bakom deras tjänst. Vi vill uppmärksamma dig på, att de företag med tjänster eller varor som föreningen har överenskommelser med finns listade i Gränd Eko eller i vissa fall även på hemsidan.

Med Vänliga Hälsningar
Brf Solhagas Styrelse