En stor vattenläcka under mark har upptäckts på söndagsmorgonen och vattnet har stängts av. Hjälp är tillkallad i skrivande stund. Vattenpost för hämtning av vatten finns vid vändplatsen på Ledgränd udda. Toaletterna i tvättstugorna förutom på Ledgränd udda kan användas. OBS! Om du har parkering i området så kan det hända att du inte kan komma ut. Kontakta ordföranden för frågor kring tillgång till bil. Kontaktuppgifter finns i trappuppgången.