Brf Solhagas styrelse har beslutat att frångå taggsystemet och återgå till låscylinder gällande entréer, soprum, tvättstugor, cykelrum samt omklädningsrummet vid poolen.
Anledningen till detta är att systemet är gammalt, dyrt och inte fungerar tillfredsställande.

Under vecka 17 kommer HSB att påbörja bytet av låscylindrar som beräknas att ta cirka tre arbetsveckor. I samband med detta kommer taggläsaren att monteras bort.

Efter cylinderbytet i entréerna kommer du endast att komma in i din egen trappuppgång när den är låst.
När taggläsarna är bortmonterade kan du kasta dina taggar.

Observera att taggsystemet till motorvärmarplatserna inte ingår i detta, dessa taggar ska du behålla.

Med vänliga hälsningar
Brf Solhagas styrelse