Du som bor på nedre botten på höger sida har en renslucka i ditt förråd. Den får inte övertäckas eller ställas kartonger eller annat ovanpå. Denna lucka måste alltid vara lättåtkomlig för att vi snabbt ska kunna komma åt den vid eventuella stopp i fastigheten eller om vi måste in och filma avlopp.

Gunilla Wickman Rostedt
Projektledare/Teknisk Förvaltare
HSB Förvaltning i Mälardalen