Nu är det snart dags för cykelröj! För att alla ska få plats med sina cyklar genomförs varje år utrensning av cykelrummen. Ni får en avisering tillsammans med etiketter/remsor ca. 4 v. innan. Varje hushåll får tre stycken remsor att fästa på cyklar och andra föremål, ex. sparkar eller pulkor osv, som ni vill behålla. Behöver ni fler remsor finns det att hämta på Solhagagården.

Cykelröj genomförs 22-23 maj, märk upp era cyklar innan dess.
Cykelröj gäller främst cykelförråden och inte i cykelställen ute på gården förutom ej körbara cyklar som är uppenbart övergivna.
Omärkta cyklar kommer att forslas bort och förvaras i lokal hos föreningen fram till 30 november.

För att återfå din bortforslade cykel eller annat bortforslat som inte blivit uppmärkt, ring felanmälan på tel. 010-303 27 00. Observera att du blir då fakturerad en avgift på 606 kr för den kostnad HSB tar ut för att hantera utlämningen.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse