Skyltar sätts upp vid parkeringarna när sopning kommer att ske.
På den gränd/adress som sopas gäller även sopning på besöksparkeringarna.
Boende och besökare hänvisas att parkera på de övriga besöksparkeringarna i området.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse