Nästa år kommer avgiften att höjas med 3 %.

Höjningen beror dels på normal indexhöjning, och dels på ökade kostnader för vattenskador i området samt framtida större renoveringar.

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse